TRAVEL SEARCH

Llanwnda

Llanwnda is within the Gwynedd council area, a sample local postcode is LL54 5TY. Shown below is information about bus, express coach and rail transport (plus a few other local facilities) around Llanwnda.


buses

coaches

trains

accommodation

bus stops

information

Bus and coach Services

 Bus and coach Services
There are 44 local bus services from Llanwnda, listed here.

A list of destinations is shown further down this page. Click here for a list of the local transport providers. For more comprehensive information about the local transport facilities (including a listing of bus stops) click here.
Click here to book Megabus services from Llanwnda.

Train Services

  Train Services
To get to the nearest train station (Bodorgan), look for bold names in the 'Destinations by local bus' list below.

Click here for train bookings and services from the nearest station to Llanwnda.

Maps

Maps
A map of Llanwnda can be found here. To buy local maps of Llanwnda click here. You can also obtain an Ordnance Survey map centered on Llanwnda.

Accommodation

   Accommodation
       
Various accommodation is available local to Llanwnda such as Premier Inn. Also holiday cottages are available.
For more accommodation options, click here.


Other local services

Other local services
Advice about attractions and hotels near Llanwnda from Trip Advisor is available here, taxis can be booked here. Books about Llanwnda are available here.

Google Earth

Google Earth
A KML file for Llanwnda's transport services is available here. This can be loaded into the Google Earth client (downloadable for free here) if you have it.
Please read the notes on data accuracy.

Map of Bus services from Llanwnda

Map of Bus services from Llanwnda Map of bus services from Llanwnda 

Destinations by direct local bus from Llanwnda.
Destinations shown in bold offer access to express coach or train services.
Click on any place name below to get details of the local bus service from Llanwnda:

   Aberdesach
   Aberystwyth
   Pwllheli, ASDA
   Bangor
   Bethesda Bach
   Blaenau Ffestiniog
   Bontnewydd
   Bow Street
   Bro Silyn
   Penrhyndeudraeth, Bron y Garth Hospita
   Bronaber
   Aberystwyth, Bronglais Hospital
   Pwllheli, Bryn Beryl Hospital
   Bryncir
   Aberystwyth, Bus Station
   Bangor, Bus Station
   Caernarfon, Bus Station
   Bwlch y Llyn
   Caernarfon
   Capel y Graig
   Carmel
   Cesarea
   Clynnog
   Coed Mawr
   Ganllwyd, Coed y Brenin Forest
   Comins Coch
   Congl y Wal
   Corris
   Corris Uchaf
   Craig y Penrhyn
   Criccieth
   Derwen Las
   Dol Ffanog
   Dolbenmaen
   Dole
   Dolgellau
   Dolydd
   Penygroes, Dyffryn Nantlle School
   Eglwysfach
   Bangor, Friars School/Menai College
   Furnace
   Ganllwyd
   Garndolbenmaen
   Gellilydan
   Glan Dwyfach
   Glandyfi
   Llandwrog, Glynllifon Agricultural Col
   Penrhyndeudraeth, Griffin Industrial E
   Groeslon
   Gryn Goch
   Bangor, Gwynedd Hospital
   Llan Ffestiniog
   Llanaelhaearn
   Llanbadarn Fawr
   Llandwrog
   Llanelltyd
   Llanllyfni
   Machynlleth
   Maentwrog
   Manod
   Dolgellau, Meirion Dwyfor College
   Aberystwyth, Morrisons
   Bangor, Morrisons
   Waterloo Port, Morrisons
   Nantlle
   Nasareth
   Nebo
   Pant Glas
   Pant Perthog
   Pen Y Bont
   Pencaenewydd
   Penglais
   Aberystwyth, Penglais School
   Penmorfa
   Penrhyndeudraeth
   Pentrefelin
   Penybryn
   Penyffridd
   Penygarn
   Penygroes
   Pontllyfni
   Porthmadog
   Portmeirion
   Dolgellau, Primary School
   Pwllheli
   Bangor
   Porthmadog
   Rhosfawr
   Rhosgadfan
   Rhoslan
   Rhostryfan
   Rhyd y Sarn
   Tabor
   Talybont
   Talysarn
   Tan y Bwlch
   Ganllwyd, Tan y Groes Hotel
   Caernarfon, Tesco
   Porthmadog, Tesco
   Trawsfynydd
   Gellilydan, Trawsfynydd Power Station
   Tre Taliesin
   Trefechan
   Trefor
   Tremadog
   Trerddol
   Upper Bangor
   Caernarfon, Victoria Dock
   Waterloo Port
   Waunfawr
   Wern
   Bangor, West End
   Port Dinorwic, Y Felinheli
   Y Ffor

Transport facilities

 Place nameDescriptionNumber of services
 Llanwnda, Ffingar  Ffingar, Main Road 18 
 Llanwnda, Plas Bodaden  Plas Bodaden, Main Road 
 Llanwnda, Dinas  Dinas (Welsh Highland Rly-Caernarfon) 21 

Please note: This site uses cookies; more information, including how to disable cookies, is available here.
IMPORTANT: This site has no relationship with any of the organisations or operators featured.
Any information shown requires further confirmation before it is used.
Please read the IMPORTANT POINTS before using this site.
All trademarks acknowledged, all photographs copyright ©.    Hotels in the United Kingdom